Kundtjänst

 

Försäljning / kundservice

 

Alexander Snellman

Tel 073-841 97 59

E-post info@polarfonster.se, alexander.snellman@polarfonster.se

 

Försäljning / Ekonomi

 

Jonas Rahkola, VD

Tel 070-534 54 26

E-post jonas.rahkola@polarfonster.se

 

Reklamation

Vi gör självklart allt för att du ska vara nöjd med våra produkter och tjänster och ber dig att kontakta oss om det är något du inte är nöjd med. Vi tar då reda på vad som hänt och kontaktar dig så fort som möjligt.

 

Garanti

Mot kondens i isolerruta 10 år
Garantin omfattar leverans och byte av ny isolerruta.

Mot röta i karm och båge 10 år
Garanti mot röta i karm och båge i tio år. Gäller produkter som har ytbehandlats i fabrik. Garantin omfattar byte av fönster/fönsterdörr med rötskador som vår besiktningsman inte kan härleda till förhållanden där garantin inte gäller (se nedan). Nytt fönster/fönsterdörr levereras med samma ytbehandling som ursprungsprodukten.

Beslag 10 år
På fönster/fönsterdörrarnas beslag lämnas 3 års utbytesgaranti (montering och beslag). Ytterligare 7 års funktionsgaranti lämnas, där gamla beslag byts ut mot nya (kostnader för utbytet betalas av kunden).

Ytbehandling
Ytbehandlingens vidhäftning: 10-års garanti.
Polarfönster lämnar ingen garanti för ljusbeständighet på specialfärgade produkter.

Garantin omfattar inte eventuella kostnader när det gäller:
ställningar och/eller andra hjälpmedel
transport av isolerruta, när utbytesstället ligger mer än 30 km från glasmästarverkstaden
andra arbeten som krävs för utbytet
efterarbeten som snickeri-, målnings- och putsningsarbeten
Garantivillkor för montering
Polarfönster AB lämnar tre års garanti på monteringen under förutsättning att Polarfönster AB har utfört den.

Garantin gäller:
Vid normal hantering av fönstret/fönsterdörren, samt att kunden har utfört underhåll enligt skötselråd och anvisningar som medföljer leveransen. Har kunden inte fått dessa måste dessa beställas omgående av leverantören.
Under förutsättning att fönster/fönsterdörrar (rutorna) inte utsatts för onormala påfrestningar under lagring.
Att fönster/fönsterdörrar inte monteras i en miljö som avviker från normal bostadsmiljö. Garantin gäller inte när de monteras i ladugårdar, tvätthallar, källare med hög luftfuktighet eller i andra utrymmen där miljön kan vara till skada för dem.
Att fönster/fönsterdörrar inte utsätts för onormala belastningar, samt t.ex. sättningar i byggnader eller isärslagna karmhörn. Fukt kan då tränga in i väggkonstruktionen och förorsaka rötskador. Övrigt omfattas leveransen av konsumentköplagen.
Garantitiden gäller från fakturadatum. Vid större entreprenader kan slutbesiktning ske.