Hem » Fönsterdörrar

Några produkter från Fönsterdörrar

Fönsterdörrar

Polarfönsters fönsterdörrar med 2-glas är ofta lika bra eller bättre än traditionella 3-glasfönster på grund av att vi har utvecklat fönsterdörren särskilt för att passa den svenska vintern. Fönsterdörrar med 2-glasfönster har ett U-värde på 1,3 att jämföra med standard på 2,8 medan fönsterdörrar med 3-glasfönster har ett U-värde på 1,1. Alla våra fönsterdörrar finns att få både som vitmålade eller obehandlade.

Fönstret är gjort av äkta norrländsk furu, som behöver mellan 120-150 år innan den är mogen att avverkas. Kärnfuran är naturligt impregnerad och den klarar av klimatpåfrestningarna i Sverige mycket bättre än fönster gjorda av importerat virke. Kärnfurans egenskaper gör att fönstren är hållbara i generationer.