Hem » Superenergi 3-glas

Några produkter från Superenergi 3-glas

Energifönster 3-glas

Våra energifönster 3-glas har ett av marknadens lägsta U-värde på 0,67 och därför nöjer vi oss inte med att kalla dem enbart energifönster. Vi kallar dem Superenergi! Den test som SP gjort av våra 3-glasfönster gäller inte bara glaset utan hela fönstrets U-värde. Det blir mer och mer viktigt att minska energiförbrukningen och vid ett fönsterbyte – titta på hur man kan räkna fram den energi som går förlorad via fönstren och att man därför bör välja fönster med så lågt U-värde som möjligt.

Våra vrid och fasta energifönster 3-glas går att få med aluminiumutsida för minskat underhåll. Alla energifönster 3-glas är vitmålade som standard. Ytbehandlingen av våra fönster sker alltid enligt de senaste branschrekommendationerna och innefattar täckmålning eller doppgrundning för egen efterbehandling och färgsättning.

Fönstret är gjort av äkta norrländsk furu, som behöver mellan 120-150 år innan den är mogen att avverkas. Kärnfuran är naturligt impregnerad och den klarar av klimatpåfrestningarna i Sverige mycket bättre än fönster gjorda av importerat virke. Kärnfurans egenskaper gör att fönstren är hållbara i generationer.